En tid för försoning

spelarfans_mindre.jpg
Efter att ha läst BHC-bloggens rubriklösa artikel om oenighet mellan ledning och fans inom Hammarby Hockey och de samtal jag hade med författaren började jag att fundera på vart vi  som människor med ett gemensamt intresse är på väg och om mitt eget handlande har varit till Bajen Hockeys fromma. Denna krönika speglar mina åsikter som medlem i Bamsingarna och HockeyBajare.

Hammarby Hockeys färd över floden Styx har fört med sig exempel på splittring, uppgivenhet, likgiltighet och dispyter bland oss Bamsingar. Även förhållandet mellan Hammarby Hockey och Bamsingarna har satts på hårda prov. Att svåra tider för med sig osäkerhet, vilket i sin tur kan leda till hårda ord är i sig inget konstigt. Den debatt som Hammarby Hockeys överlevnad har skapat har fört med sig att vänner har ställts mot varandra p.g.a. meningsskiljaktigheter och det är också något naturligt i en demokratisk sammanslutning.
Taggar: Inget

Om skribenten
Den här nyhetsartikeln är från Bamsingarna
http://www.bamsingarna.se/news.php?extend.186